Dit privacybeleid definieert en informeert u over de manier waarop Les Jardins de Marqueyssac de informatie gebruikt en beschermt die u eventueel aan ons doorgeeft wanneer u deze site gebruikt die toegankelijk is via de volgende URL: https://marqueyssac.com (hierna de “Site”).

Les Jardins de Marqueyssac kan dit privacybeleid te allen tijde wijzigen of aanvullen, met name om te voldoen aan wet- en regelgeving, jurisprudentie of technologische ontwikkelingen. In een dergelijk geval wordt de datum van de bijwerking duidelijk aangegeven bovenaan dit beleid. Deze wijzigingen zijn bindend voor de Gebruiker zodra ze online zijn gezet. De Gebruiker dient dit beleid inzake vertrouwelijkheid en cookiegebruik daarom regelmatig te raadplegen om kennis te nemen van eventuele wijzigingen.

 1. PERSOONLIJKE GEGEVENS

In het algemeen kunt u de website van Jardins de Marqueyssac bezoeken zonder enige persoonlijke informatie over uzelf te verstrekken. U bent in geen geval verplicht deze informatie aan Jardins de Marqueyssac te verstrekken.

Als u echter weigert, kunt u mogelijk niet profiteren van bepaalde informatie of diensten die u hebt aangevraagd. In sommige gevallen kan Les Jardins de Marqueyssac u vragen om uw naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijf en functie (hierna te noemen uw “Persoonlijke informatie”). Door deze gegevens te verstrekken, stemt u er uitdrukkelijk mee in dat deze door Les Jardins de Marqueyssac worden verwerkt voor de in punt 2 hieronder genoemde doeleinden en voor de doeleinden die aan het einde van elk formulier worden vermeld.

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) die op 14 april 2016 door het Europees Parlement is aangenomen, en de gewijzigde Wet Bescherming Persoonsgegevens van 6 januari 1978, informeert Les Jardins de Marqueyssac je over de volgende punten:

 • 1. Identiteit van de verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens is Les Jardins de Marqueyssac, gevestigd te Jardins de Marqueyssac 24220 Vézac, Frankrijk./p>

 • 2. Doel van de verwerking

Les Jardins de Marqueyssac kan uw Persoonsgegevens verwerken:

(a) om u de door u gevraagde informatie of diensten te leveren (in het bijzonder: het versturen van de Nieuwsbrief); en/of

(b) om informatie te verzamelen waarmee wij onze Site, onze producten en diensten kunnen verbeteren (met name door middel van cookies); en/of

(c) om contact met u te kunnen opnemen over verschillende gebeurtenissen met betrekking tot Jardins de Marqueyssac, waaronder met name de actualisering van zijn commerciële aanbiedingen.

 • 3. Ontvangers

Alleen Les Jardins de Marqueyssac is de ontvanger van uw Persoonlijke informatie. Deze gegevens, zowel in individuele als in geaggregeerde vorm, worden nooit doorgegeven aan derden, met uitzondering van de onderaannemers die door Les Jardins de Marqueyssac worden gebruikt (meer informatie over hen vindt u in punt 7 hieronder). Noch Les Jardins de Marqueyssac, noch haar onderaannemers verhandelen de door Les Jardins de Marqueyssac verzamelde persoonsgegevens./p>

 • 4. Bewaartermijn

Uw Persoonsgegevens worden door Les Jardins de Marqueyssac slechts bewaard gedurende de periode die overeenkomt met het doel van de verzameling zoals aangegeven in 2 hierboven, die in geen geval langer is dan 24 maanden.

 • 5. Rechten inzake gegevensbescherming

U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw Persoonlijke Gegevens, die u kunt uitoefenen door ons te schrijven via ons contactformulier.

 • Recht op toegang en communicatie van gegevens

U hebt het recht op toegang tot uw Persoonlijke Gegevens.

Echter, als gevolg van de verplichting van veiligheid en vertrouwelijkheid bij de verwerking van persoonlijke gegevens van Jardins de Marqueyssac, wordt u geïnformeerd dat uw verzoek zal worden verwerkt op voorwaarde dat u uw identiteit kunt bewijzen, in het bijzonder door het overleggen van een scan van uw geldig identiteitsbewijs of een ondertekende fotokopie van uw geldig identiteitsbewijs. Uw verzoek kan per post naar het volgende adres worden gestuurd:

Jardins de Marqueyssac 24220 Vézac.

Les Jardins de Marqueyssac informeren u dat zij het recht hebben om, indien nodig, zich te verzetten tegen verzoeken die duidelijk onrechtmatig zijn (vanwege hun aantal, repetitieve of systematische aard).

Vous trouverez Klik op de volgende link voor een modelbrief opgesteld door de Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (“CNIL”).

https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/exercer-son-droit-dacces

 • Recht op correctie van gegevens

Op grond van dit recht hebt u wettelijk het recht om te verzoeken om rectificatie, bijwerking, blokkering of verwijdering van gegevens die op u betrekking hebben en die mogelijk onjuist, foutief, onvolledig of verouderd zijn.

https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/rectifier-des-donnees-inexactes-obsoletes-ou-perimees

Recht op bezwaar

Dit recht kan alleen worden uitgeoefend in een van de volgende twee situaties:

 1. Wanneer de uitoefening van dit recht is gebaseerd op legitieme gronden; of
 2. Wanneer het doel van de uitoefening van dit recht is om te voorkomen dat de verzamelde gegevens worden gebruikt voor commerciële prospectiedoeleinden.

Om u te helpen bij uw aanpak, met name als u gebruik wilt maken van uw recht om bezwaar te maken door een schriftelijk verzoek te sturen naar het in punt 1 vermelde postadres, vindt u een modelbrief opgesteld door de CNIL door te klikken op de volgende link.

https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/supprimer-des-informations-vous-concernant-dun-site-internet

 • 6. Antwoordtermijnen

Les Jardins de Marqueyssac verbindt zich ertoe uw verzoek om toegang, rectificatie of bezwaar of elk ander bijkomend verzoek om informatie te beantwoorden binnen een redelijke termijn, die niet langer mag zijn dan 1 maand vanaf de ontvangst van uw verzoek.

 • 7. Geautoriseerde dienstverleners en overdracht naar een derde land van de Europese Unie

Geautoriseerde dienstverleners en overdracht naar een derde land van de Europese Unie
Les Jardins de Marqueyssac informeert u dat zij een beroep doet op erkende dienstverleners om het verzamelen en verwerken van de door u verstrekte gegevens te vergemakkelijken. Deze dienstverleners kunnen zich buiten de Europese Unie bevinden en hebben toegang tot de gegevens die worden verzameld via de verschillende formulieren op de website (met uitzondering van het formulier waarmee u uw rechten op het gebied van gegevensbescherming kunt uitoefenen, dat wordt aangeboden en gebruikt door Les Jardins de Marqueyssac).

Les Jardins de Marqueyssac hebben zich er eerder van vergewist dat hun dienstverleners voldoende garanties bieden en voldoen aan strenge voorwaarden op het gebied van vertrouwelijkheid, gebruik en gegevensbescherming. In het bijzonder waakzaamheid

Les Jardins de Marqueyssac hebben er in de eerste plaats voor gezorgd dat hun dienstverleners voldoende garanties bieden en voldoen aan strenge voorwaarden op het gebied van vertrouwelijkheid, gebruik en gegevensbescherming. Er is in het bijzonder op gelet dat er een rechtsgrondslag is voor de overdracht van gegevens naar een derde land. In dit opzicht is een van onze dienstverleners onderworpen aan interne bedrijfsregels (of “Binding Corporate Rules”) die in 2016 zijn goedgekeurd door de CNIL, terwijl de anderen niet alleen voldoen aan Standaard Contractuele Clausules, maar ook aan het Privacy Shield.

 • 8. Klachten bij de bevoegde autoriteit

Als u van mening bent dat Les Jardins de Marqueyssac haar verplichtingen met betrekking tot uw Persoonsgegevens niet nakomt, kunt u een klacht of verzoek indienen bij de bevoegde autoriteit. In Frankrijk is de bevoegde autoriteit de CNIL, waaraan u elektronisch een verzoek kunt richten door te klikken op de volgende link: https://www.cnil.fr/fr/plaintes/internet.

 1. COOKIEBELEID

Wanneer u voor het eerst verbinding maakt met de website van Jardins de Marqueyssac, wordt u gewaarschuwd door een banner onder aan uw scherm dat informatie met betrekking tot uw browsen kan worden opgeslagen in bestanden die “cookies” worden genoemd. Ons beleid inzake het gebruik van cookies geeft u een beter inzicht in de maatregelen die wij nemen om uw privacy te beschermen. navigatie op onze website. In het bijzonder informeert het u over alle cookies die op onze website aanwezig zijn, hun doel (deel I.) en geeft het u de stappen die u moet volgen om ze te configureren (deel II.).

 • 1. Algemene informatie over cookies op de website van Les Jardins de Marqueyssac

Les Jardins de Marqueyssac, als uitgever van deze website, kan een cookie op de harde schijf van uw terminal (computer, tablet, mobiele telefoon, enz.) installeren om u een soepele en optimale browse op onze website te garanderen.

Cookies” zijn kleine tekstbestanden van beperkte omvang die ons in staat stellen uw computer, tablet of mobiele telefoon te herkennen om de diensten die wij u aanbieden te personaliseren.

De informatie die via cookies wordt verzameld, stelt ons op geen enkele manier in staat om u bij naam te identificeren. Ze worden uitsluitend voor onze eigen doeleinden gebruikt om de interactiviteit en prestaties van onze website te verbeteren en om u inhoud toe te sturen die op uw interesses is afgestemd. Geen van deze gegevens wordt aan derden doorgegeven, behalve wanneer Les Jardins de Marqueyssac uw voorafgaande toestemming heeft verkregen of wanneer openbaarmaking van deze gegevens wettelijk, op last van een rechtbank of een administratieve of gerechtelijke instantie die bevoegd is om dergelijke zaken te behandelen, vereist is.

Om u te helpen begrijpen welke informatie cookies identificeren, vindt u hieronder een tabel met de verschillende soorten cookies die waarschijnlijk op de website van Jardins de Marqueyssac worden gebruikt, hun naam, hun doel en hoe lang ze worden bewaard.

 • 2. 2. Uw cookievoorkeuren configureren

U kunt cookies op elk moment accepteren of weigeren

Wanneer u voor het eerst verbinding maakt met de website van Jardins de Marqueyssac, verschijnt er onder aan uw scherm een banner met korte informatie over het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën. Deze banner waarschuwt u dat u door verder te surfen op de website van Jardins de Marqueyssac (bijvoorbeeld door een nieuwe pagina te laden of op verschillende elementen van de site te klikken) instemt met het plaatsen van cookies op uw terminal. U wordt ook geacht toestemming te hebben gegeven voor het plaatsen van cookies door te klikken op het pictogram “ACCEPTEREN” rechts van de banner onderaan uw scherm.

Afhankelijk van het type cookie in kwestie kan het nodig zijn uw toestemming te vragen voor het plaatsen en lezen van cookies op uw terminal.

 1. Cookies vrijgesteld van toestemming

In overeenstemming met de aanbevelingen van de Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) is voor bepaalde cookies uw voorafgaande toestemming niet vereist voor zover ze strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website of hun enige doel is om communicatie via elektronische middelen mogelijk te maken of te vergemakkelijken. Deze cookies omvatten sessie-id’s, authenticatiecookies, load balancing sessiecookies en cookies die worden gebruikt om uw interface te personaliseren. Deze cookies vallen volledig onder dit beleid voor zover ze worden uitgegeven en beheerd door Les Jardins de Marqueyssac.

 1. Cookies waarvoor uw voorafgaande toestemming nodig is

Deze vereiste heeft betrekking op cookies die worden uitgegeven door derden en die worden omschreven als “persistent” in die zin dat ze op uw terminal blijven totdat ze worden verwijderd of totdat hun vervaldatum is verstreken.

Aangezien dergelijke cookies worden uitgegeven door derden, zijn het gebruik en de opslag ervan onderworpen aan hun eigen vertrouwelijkheidsbeleid, waarvan hieronder een link wordt gegeven. Deze cookies omvatten cookies voor het meten van het publiek (met name Google Analytics), advertentiecookies (die Les Jardins de Marqueyssac niet gebruikt) en cookies voor het delen van sociale netwerken (met name van Facebook, YouTube, Twitter en LinkedIn).

De cookies voor publieksmeting stellen statistieken op over het aantal bezoekers en het gebruik van verschillende elementen van de website (zoals de inhoud/pagina’s die u hebt bezocht). Deze gegevens worden gebruikt om de ergonomie van de website van Jardins de Marqueyssac te verbeteren. Op deze website wordt gebruik gemaakt van een instrument om het publiek te meten:

Google Analytics, waarvan het cookiebeleid kan worden geraadpleegd door op de volgende link te klikken:  https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=fr  

Cookies voor het delen van sociale netwerken worden uitgegeven en beheerd door de uitgever van het betreffende sociale netwerk. Met deze cookies kunt u, mits u daarvoor toestemming geeft, eenvoudig een deel van de inhoud die op de site van Jardins de Marqueyssac is gepubliceerd, delen, met name via een “knop” voor het delen van inhoud, afhankelijk van het betreffende sociale netwerk. Op de site van Jardins de Marqueyssac zijn vier soorten deelcookies van sociale netwerken aanwezig:

Facebook, waarvan het cookiebeleid kan worden geraadpleegd door op de volgende link te klikken: https://fr-fr.facebook.com/policies/cookies/ https://fr-fr.facebook.com/policies/cookies/

LinkedIn, waarvan het cookiebeleid kan worden geraadpleegd door op de volgende link te klikken: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?_l=fr_FR

Twitter, waar u de opties vindt om het gebruik van cookies te controleren of te beperken, evenals het cookiegebruiksbeleid : https://support.twitter.com/articles/20170518#

YouTube, waar u de hulp kunt vinden die u nodig hebt om cookies te verwijderen uit de Google Chrome-browser door op de volgende link te klikken : https://support.google.com/youtube/answer/32050?hl=fr mais également la politique complète en matière de cookies à partir du lien suivant : https://www.google.fr/intl/fr/policies/technologies/cookies/

 • Er zijn verschillende hulpmiddelen beschikbaar voor het instellen van cookieparameters

De meeste internetbrowsers zijn standaard geconfigureerd om het plaatsen van cookies toe te staan. Uw browser geeft u de mogelijkheid om deze standaardinstellingen te wijzigen zodat alle cookies systematisch worden geweigerd, of zodat slechts enkele cookies worden geaccepteerd of geweigerd, afhankelijk van de afzender.

LET OP: Wij vestigen uw aandacht op het feit dat de weigering om cookies op uw terminal op te slaan niettemin uw gebruikerservaring en uw toegang tot bepaalde diensten of functies van deze website kan wijzigen. Les Jardins de Marqueyssac wijst in voorkomend geval alle aansprakelijkheid af voor de gevolgen die verband houden met de verslechtering van uw surfomstandigheden als gevolg van uw keuze om de cookies die nodig zijn voor de werking van de site te weigeren, te verwijderen of te blokkeren. Deze gevolgen vormen geen schade en u kunt als gevolg hiervan geen aanspraak maken op enige vergoeding.

Uw browser biedt u ook de mogelijkheid om bestaande cookies van uw terminal te verwijderen of om u te informeren wanneer er nieuwe cookies op uw terminal worden geplaatst. Deze instellingen hebben geen invloed op uw surfervaring, maar u verliest wel alle voordelen van de cookie.

Hieronder vindt u de verschillende hulpmiddelen waarmee u de cookies op uw terminal kunt configureren.

 • Uw internetbrowser configureren

Elke internetbrowser heeft zijn eigen instellingen voor cookiebeheer. Om erachter te komen hoe u uw cookievoorkeuren kunt wijzigen, vindt u hieronder de links naar de hulp die u nodig hebt om toegang te krijgen tot het menu van uw browser voor dit doel:

Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr

Firefox : https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies

Internet Explorer : https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11

Opera : https://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

Safari : https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=fr_FR&locale=fr_FR

Raadpleeg voor meer informatie over tools voor cookiebeheer de website van de CNIL: https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser. https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser.

Als u vragen heeft of meer informatie wenst over dit cookiebeleid, neem dan contact met ons op via ons contactformulier..