Jardins Suspendus de Marqueyssac

De Via Ferrata van Marqueyssac

De route is in 2010 aangelegd door een bedrijf dat gespecialiseerd is in inrichting en veiligheid op grote hoogte. Na toestemming van een controlebureau is de route opengesteld voor het publiek. De voorzieningen voldoen aan de Europese normen en worden dagelijks door ons gecontroleerd. Een erkend controlebureau voert jaarlijks twee extra controles uit.

De site voldoet dan ook aan alle veiligheidsgaranties die onmisbaar zijn voor deze activiteit.

De Via Ferrata van Marqueyssac in cijfers

Route aan de klif, meer dan 200 meter

Gemiddelde hoogte ongeveer 15 meter

Tijdsduur van de activiteit, 45 minuten, met inbegrip van de uitrusting en de veiligheidsinstructies.

Zuidoostelijke ligging.

De ononderbroken leeflijn en het materiaal

De ononderbroken leeflijn

Door de in Marqueyssac aangelegde voorzieningen is deze Via Ferrata de eerste met een ononderbroken leeflijn ter wereld.
Elke gebruiker is tijdens de hele route verbonden met de leeflijn door middel van een geleider op de kabel. De gebruiker hoeft dit veiligheidssysteem niet te manipuleren. Hij kan zichzelf niet van de leeflijn losmaken voor het einde van de route en zijn terugkeer te voet bij het vertrekpunt, in een perfect beveiligde zone.

Het materiaal

Voor uw veiligheid en comfort stellen wij al het benodigde materiaal voor deze activiteit ter beschikking: klimgordel, vallijnen met schokdempers, helm.

Om veiligheidsredenen mag het persoonlijke materiaal van deelnemers niet gebruikt worden.
Wij verstrekken materiaal dat voldoet aan de geldende regelgeving inzake persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).

Dit wordt regelmatig gecontroleerd om optimale veiligheid en kwaliteit te garanderen.
De gebruiksaanwijzingen en de conformiteitsbewijzen van de persoonlijke beschermingsmiddelen zijn op aanvraag beschikbaar.

De helm

Deze beschermt het hoofd tegen vallende stenen of schokken tegen de rots. Hij is onmisbaar. De maat wordt door onze operators aan uw lichaamsbouw aangepast, ze stellen hem zo af dat hij niet beweegt.

Het tuigje of de klimgordel

Dit is een onmisbaar element op elke klimroute. De vallijn wordt aan de beugel van de gordel bevestigd. Op basis van de lichaamsbouw van de deelnemers zijn drie opties mogelijk. De operator die u uitrust, kiest de klimgordel.

De vallijn

De klimgordel is met de leeflijn verbonden via de vallijn. De specifieke vallijn van de Via Ferrata van Marqueyssac heeft een enkele connector die is aangepast aan de ononderbroken leeflijn. Deze is uitgerust met een schokdemper waarmee een eventuele val kan worden verzacht.